ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသူ ေဒါက္တာ မေလး မွ ဗုဒၶဘာသာ မွ ရွီအာေအမာမ္မီယာ သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့
ကုတ္ နံပါတ္ : 410278  ရက္စြဲ : 2013/04/17 - 23:58 ကိုးကားခ်က္ : abnaprint

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသူ ေဒါက္တာ မေလး မွ ဗုဒၶဘာသာ မွ ရွီအာေအမာမ္မီယာ သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့

အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသူ ၊ တိုက်ဳိနာကာရွီ ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး ေဆးဝါး
ထုတ္လုပ္ ျခင္းလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး ေနထိုင္ သူ ျဖစ္ပါသည္။ လာဟီးဂ်န္ ၿမိဳ႕ ဂၽြန္မာ
ေရွ႕ေဆာင္ ဆရာေရွ႕တြင္ အစၥလာမ္သာသနာ့သို႔ဝင္ေရာက္ၿပီး အစၥလာမ္အစစ္ ရွီအာ
ေအမာမ္မီယာ ကို လက္ခံၿပီး မိမိ အမည္ အား ဖြာေတမာ ဟု မွည့္ခဲ့ေလသည္။ 

 ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသူ ေဒါက္တာ မေလး မွ ဗုဒၶဘာသာ မွ ရွီအာေအမာမ္မီယာ သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့


အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ)
သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသူ ေဒါက္တာ
မေလး မွ ဗုဒၶဘာသာ မွ ရွီအာေအမာမ္မီယာ သို႔ ယေန႔ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔ တြင္တိုက်ဳိနာကာရွီ ၿမိဳ႕ရွိ
ဂၽြန္မာေရွ႕ေဆာင္မ်ား ရုံးတြင္ တရားဝင္ ကူးေျပာင္းခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရခဲ့ပါသည္။

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသူ ေဒါက္တာ
မေလး ဖိုစာကူ ကူနီရႈိင္း သည္ အသက္ ၂၉
ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသူ ၊ တိုက်ဳိနာကာရွီ ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး
ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ ျခင္းလုပ္ငန္းျဖင့္ အ သက္ေမြး ေနထိုင္ သူ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေဒါက္တာ မေလးသည္
ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္ၿပီး အဗူလ္ကာစင္မ္ ဂ်ရွ္မ္ ခိုရိုရွန္(န) ႏွင့္ ၎ ၏ ညီမ
အိမ္သို႔အဝင္ အထြက္ျပဳခဲ့ သူ ျဖစ္ၿပီး ၊ လာဟီးဂ်န္ ၿမိဳ႕ ေနထိုင္သူ ျဖစ္ေပသည္။
ၿပီးေနာက္ အစၥလာမ္ ဘာသာကို သေဘာေတြ႔ၿပီး လက္ခံ ကူးေျပာင္းလာသူ ျဖစ္ပါသည္။

ဤဂ်ပန္သူ ေဒါက္တာမေလးသည္
အစၥလာမ္ႏွင့္ ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ ကို ေလ့လာ ဖတ္႐ႈ သုံးသပ္ၿပီးမွာ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္
မိုဟမၼဒ္ တကီ ဆြရ္ဖီ ပူးရ္ လာဟီးဂ်န္ ၿမိဳ႕ ဂၽြန္မာ ေရွ႕ ေဆာင္ ၏
ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ မွ ရွီအာေအမာမ္မီယာ သို႔လက္ခံကူးေျပာင္းလာ သူ
ျဖစ္ပါသည္။ 
အီးေမးလ္ :
အမည္ :
အသင္ထံ မွ သတင္း :
Enter security code
erfan
ABNA World Service
Englishالعربية
Françaisاردو
Españolفارسی
Русский中文
DeutschTürkçe
Azeri (cyr) Azeri (ltin)
Melayu Indonesia
বাংলা हिन्दी
Swahili Myanmar
BosanskiABP sites
  ေနာက္ဆုံး သတင္းမ်ား ေခါင္းစဥ္